TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU Toplam İstatistikler
  • BUGÜNKÜ TEST SAYISI 128.854
  • BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 975
  • BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 4
  • BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 946
Genel

kurban bayramı

Merhaba İYİHABER Basınımızı takip eden Değerli okuyucular, Bildiğiniz gibi güncel haberlerim pozitif değerlendirmelerim birazda kişilik özelliğim ile karşınızda oluyorum. Bu haftada, Kurban Bayramına girerken haftanın önemi ile birebir örtüşen ’İleri..

kurban bayramı

Merhaba İYİHABER Basınımızı takip eden Değerli okuyucular,

Bildiğiniz gibi güncel haberlerim pozitif değerlendirmelerim birazda kişilik özelliğim ile karşınızda oluyorum.

Bu haftada, Kurban Bayramına girerken haftanın önemi ile birebir örtüşen ’İleri Yaş/emeklilik’ çalıştay konuşmamı yansıtarak emekli haklarının takipçisi olacağım

Adana Kent konseyi İleri Yaş/Emeklilik çalıştayı Berrin Ünlü;

Hepimizin gülümsemeye, mutlu hissetmeye, rahatlamaya; Adana da şimdi bol olan güneşin bizi avutup ve yenilemesine ihtiyacımız var. İşte hem Adana Kent Konseyimiz ’den hem sizlerden güneşi bol temennileri dinlemek üzere bir araya geldik.

Adana Kent Konseyimiz ilkeleri doğrultusunda,

Yaratılan uzlaşma ve demokrasi kültürü içerisinde, emeklilerin kent yönetimi ve sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesini, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim, cinsiyet ve cinsel yönelim farkı gözetmeksizin kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar yaratılmasını, takibini, yaşlıların bu konuda eğitilmesini; fikir oluşturmalarını ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmalarını, karar alma mekanizmalarına aktif katılmalarını sağlamak için gönüllülük temelinde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Yaşlılık kişinin hayat içerisindeki önemli değişim dönemlerinden biridir. Yaşlıların karşılaştığı ilk büyük değişimde emekliliktir. Emekli olan kişinin öncelikle değişen geliri, sosyal rol ve yetkileri kendilerini değersiz, önemsiz, yalnız, boşlukta ve çaresiz hissettirebileceği için hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Oysa emekliliğe yaşın ilerlemesiyle birlikte doku ve organlarda oluşan yaşlanma değişiminin yanında güçlü duygular tanımlanarak bu yeni duruma uyumu sağlandığında, emeklilik bireyin kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı getirebilmesini sağlayacaktır.

Dünya ve Türkiye’de neoliberalizmin mantığı doğrultusunda işleyen süreç genel olarak emeğiyle geçinenlerin hızla yoksullaşmasını beraberinde getirmiş ve ortaya çıkan yoksulluk, ortam kayırmacılığı, yolsuzluğu ve hak ihlallerini beraberinde getirmiş; iktisadi, sosyal ve çevresel tahribat en yüksek seviyede seyretmeye başlamış, yetmemiş tüm bunlara savaş ekonomi zihin oyunları surecide eklenmiştir. Olgular, olaylar ve dolayısı ile yaşanan sürecin radikalleştiği bu aşamada, kendini hak sahibi tanımlayan tüm yurttaşlara önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu kritik aşamada emeğiyle geçinenler için “demokrasi kültürünü ”  dönüştürmeye dönük müdahaleler bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Emaneti ehline verme iradesini, adil yönetme gayretini, adil yönetilme talebini, insanın şerefe ve izzetini koruma alışkanlığını mümkün, saygın ve sürdürülebilir kılmak esastır. İdare etmek, istişare etmeyi, istişare etmek ise sorumluluk üstlenmeyi her sese, her söze değer vermeyi gerektirir. Yönetmek en kötü ve en yanlış öneriye bile tahammül etmek, kötüye tevessül ve tenezzül etmemek, iyiye teşebbüs etmek, doğruyu ve güzeli taahhüt etmek niyet ve gayretini gerektirir. İyi yönetici kendisinin yönetilmesine, yönlendirilmesine izin veren, her şeyi bilmesinin mümkün ve her şeyi kendisinin yapmasının doğru olmadığını görendir. Biz her bir vatandaşımızın yönetilme yönetme gayesinden çok birlikte yönetme çabasını önemsiyoruz. Katılımı, şeffaflığı, şeffaflık denetimi, denetim hesap sorulabilirliği madem ben vergi, bağış veya aidat veriyorum nerelere harcandığını bilmem ve takibimde gerekir demeyi sorgular.

Vatandaşın söz hakkının sınırlı olduğu ve aldığı kararların yönetime yansımadığı bir süreçten ziyade birlikte karar vermek,  birlikte yönetmek, ortak yolla hareket etmek imkânına zemin oluşturan, insan için daha iyisi arayışlarını uygulamalarını öne çıkarma ve somutlaştırma fırsatı sunan her tutumu, tavrı ve tarzı insani, idari, siyasi ve hukuki açıdan kayda ve katkıya değer gören Adana Kent Konseyimiz hiç kimseye ayrım yapmayan, ayrıcalık sağlamayan, adaleti temin ve eşitliği temsil eden insani çalışmalarını yürütmektedir. Bu çaba medeni, ahlaki ve hakikidir.

Mutlu emeklilik, süper yaşlılık gibi olumlu motivasyona, duyguya sahip yaşlıların sayılarının artması ilerleyen yaşla birlikte beslenme yeterlilikleri ve yaşam kalitelerinin artması; fiziksel kapasitelerinin korunması, psikolojik iyiliğin ve sosyal iletişimin sağlanması, ekonomik koşulların göz önüne alınarak sorunlarının hak temelli ve kapsayıcı bir anlayışla çözüme kavuşması gerektiğini; emeklilerin yüzde 70’inin asgari ücretin altında maaş aldığını, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyeti olduğunu çok iyi biliyor, gayret ve hevesimiz ile bu çalıştayımızın her türlü olumlu katkıya ulaşacağına inancım sonsuzdur.

Yeni tüketim toplumunda, bilginin, teknolojinin kimliklerimiz üzerinden hayata geçirilecek olan toplumsal mühendisliğin, geri dönüşü olmayan bir gerçeklik olarak hayatımıza, küresel ekonomiye yansıyacağını göreceğiz. 15. yüzyılda matbaanın icadı nasıl sosyal, dinsel, siyasi ve ekonomik hayatı dönüştürdü ise, günümüzde de internet ve dijital teknolojilerin benzer sarsıcı sosyal değişimi hızlandırdığını ve bizi dönüşüme göre şekillendirdiği bir dönemdeyiz. Bu geçişte vatandaşın en altta yer aldığı piramidi tersine çevirerek başka bir yönetimi mümkün kılmak, vatandaşın sesini yükselten sevinçten hüzne, doğumdan ölüme, düğünden cenazeye, iyiden güzele, doğrudan hakikate insanın hayatın içindeki taleplerin, beklentilerin hallerin ve eylemlerin çoğunu yaşadığı, gördüğü, anladığı, kavradığı bir yeri yaratmak zorundayız.

Mali şeffaflığı ve hesap verebilirliği garanti ederek, mahalle ölçeğinde genç, çocuk, engelli geniş katılımlı konsey çalışmalarımızın yanında mahalle ve komşularımızın da emeklilikteki ihtiyaç ve önceliklerini bu sürece dâhil ederek sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu vesile ile büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper, Kurban Bayramınızı tıpkı bir çocuk coşkusu ile geçirmenizi dilerim.

Berrin Ünlü

İYİ HABER DOĞU AKDENİZ TEMSİLCİSİ –berrinunlu01@hotmail.com-05322973003

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)